De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Actualiteit

Februari 2018  : Democratie betekent oorlog  !

Volgens paus Franciscus staat er geen limiet op «het recht om te kunnen emigreren». Dat recht maakt integraal deel uit van de menselijke waardigheid, net als «het recht om niet te moeten integreren». Daarmee geeft hij zijn zegen aan een migratieschokgolf van moslims waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Bovendien ontpopt hij zich tot een aanhanger van de MASDU van wijlen paus Paulus VI…