De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Albert I (Koning)

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
10. Naar een afzonderlijke vrede  ?

Het is decennialang een goed bewaard geheim geweest dat koning Albert eind 1915 het initiatief nam om onderhandelingen met de Duitsers te beginnen, zonder dat zijn regering daarvan op de hoogte was. Waarom deed hij dat ? OMdat Albert de Vredelievende ons land wou behoeden voor een dreigende totale vernietiging.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
8. De paus, de vorst en de kardinaal

De figuur van kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in ons land. Hij verwierf populariteit door zijn felle anti-Duitse houding. Maar de “ kardinaal van de geallieerden ” liet zich in de praktijk misbruiken door alle vijanden van de Kerk en het pausdom.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
7. Eén tegen allen

Wanneer men een eeuw na de feiten terugblikt op de houding van koning Albert tijdens de Eerste Wereldoorlog, kan men alleen maar bewondering opbrengen voor de juistheid van zijn analyses en voor de consequente politiek die hij in de lijn daarvan voerde. Dat de andere hoofdrolspelers in de grote Europese tragedie het meestal grondig met hem oneens waren en dat dit tot felle spanningen leidde, werd later in de roes van de overwinning weggemoffeld. Maar de waarheid heeft haar rechten.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
5. Het koninkrijk gered door de zee

Vanuit de Westhoek, het laatste stukje vaderland dat in 1914 nog niet door de vijand onder de voet gelopen is, maakt koning Albert zich klaar voor een haast bovenmenselijke taak: het omsmeden van zijn uitgeputte en gedemotiveerde troepen tot een echt leger die naam waardig.

De capitulatie van het fort van Walem

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
4. Stormloop tegen de vesting Antwerpen

Antwerpen was vóór de oorlog uitgebouwd tot een bolwerk voorzien van een dubbele fortengordel. Tussen eind augustus en begin oktober 1914 slaagde koning Albert in een dubbele krachttoer: eerst was hij de Duitsers te snel af door zijn troepen veilig en wel binnen de vesting terug te trekken, daarna kon hij het volledige veldleger doen ontkomen in de richting van de kust.

Belgische soldaten voeren een gewonde kameraad

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
3. De Getelinie  : Belgische moed en Duitse terreur

In Oost-Brabant, in de streek van de Gete, houden de Belgische soldaten in augustus 1914 de Duitse opmars tegen. Ze winnen in Halen de Slag der Zilveren Helmen, maar moeten bij Tienen zware verliezen incasseren. Wanneer in Aarschot een kolonel door zijn eigen manschappen doodgeschoten wordt, nemen de Duitsers op gruwelijke wijze wraak op de burgerbevolking.

Gros-mortier-allemand-chapeau

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
2. Heldhaftige tegenstand in Luik

Wanneer de Duitsers op 4 augustus 1914 ons land binnenvallen, vestigt koning Albert al zijn hoop op de forten van de vesting Luik om hen ten minste tijdelijk tegen te houden. En dat lukt ook: de vier dagen die de vijand verliest door het moedig verzet van onze troepen zullen het « mirakel van de Marne » mogelijk maken. 

Sculpture-Roi-Albert-chapeau

BELGIË IN DE GROTE OORLOG
1. De eenzame strijd van koning Albert

Binnen het keurslijf van de parlementaire monarchie was Albert I in zijn bewegingsvrijheid erg beperkt. In het besef van de nakende catastrofe haalde hij echter het maximum uit zijn grondwettelijke bevoegdheden en probeerde hij de politieke verantwoordelijken wakker te schudden voor het te laat zou zijn…