De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

De Smet (P. Pieter-Jan)

Pater De Smet – 3. Aan het sterfbed van een volk

Een grondige studie van het leven van de Vlaamse missionaris Pieter-Jan De Smet (1801-1873) leidt tot het besluit dat de geschiedenis van Noord-Amerika moet herschreven worden: de tot het katholicisme bekeerde indianen werden uitgemoord en het werk van de jezuïeten vernietigd door de fanatieke protestantse machthebbers.

Pater De Smet, «  de Grote Zwartrok  »

De Vlaamse jezuïet Pieter-Jan De Smet was één van de meest ondernemende missionarissen van alle tijden. Bijna helemaal alleen slaagde hij er in om de indianenstammen in het noordwesten van de VS tot het katholiek geloof te bekeren.

smet-chap

Pater De Smet – 2. Successen en beproevingen

Onze Vlaamse jezuïet bereikte in de jaren 1842-1845 verbazingwekkende resultaten in zijn missiearbeid bij de indianen van Noord-Amerika. Maar in geen enkel waarachtig apostelleven kan het uur van de loutering ontbreken… Pieter-Jan De Smet werd het slachtoffer van verdachtmaking, jaloezie en laster.

statue-smet-chapeau

Pater De Smet – 1. De apostel van de roodhuiden

Haast in zijn eentje slaagde de Vlaamse jezuïet en missionaris pater De Smet er in om de indianenstammen in het noordwesten van Amerika te bekeren tot het katholicisme. Eerste deel van een artikelenreeks over de man die door de roodhuiden vol bewondering «de Grote Zwartrok» genoemd werd.