De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Des Genettes (abbé Charles)

Abbe-des-Genettes-chapeau

Abbé des Genettes en de katholieke Renaissance in Engeland

Pastoor Charles des Genettes (1778-1860) is niet heilig verklaard, niet zalig en zelfs niet eerbiedwaardig. En toch ligt deze vrome en toegewijde dienaar van de H. Maagd Maria aan de basis van ontzaglijk veel bekeringen, met als kroon op het werk het begin van de terugkeer van Engeland tot de katholieke Kerk.