De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Evangelies

Commentaar op het Evangelie van Sint-Jan

Het Evangelie van Sint-Jan is niet zomaar een relaas. Het is het getuigenis van een bevoorrecht persoon, sterker nog, van de kroongetuige in het proces van Jezus, zijn Meester en intieme Vriend. Dat proces werd in een eerste fase gevoerd door de joodse gezagsdragers van Jeruzalem, maar later werd het alle eeuwen door verdergezet door Joden én heidenen. Het werd het belangrijkste proces in de geschiedenis van de mensheid, dat de wereld tot het einde van de tijden zal blijven heropenen om altijd opnieuw tot hetzelfde vonnis te komen  : de veroordeling van Jezus Christus en van de zijnen, want tussen Hem en hen wordt terecht geen onderscheid gemaakt.

COMMENTAAR OP HET EVANGELIE VAN SINT-JAN
De Proloog en het getuigenis van Johannes de Doper

Dit Evangelie is niet zomaar een relaas. Het is het getuigenis van een bevoorrecht persoon, sterker nog, van de kroongetuige in het proces van Jezus, zijn Meester en intieme Vriend. Dat proces, oorspronkelijk gevoerd door de joodse gezagsdragers van Jeruzalem, werd later alle eeuwen door verdergezet door Joden én heidenen. Het werd zo het belangrijkste proces in de geschiedenis van de mensheid…

Wanneer werden de Evangelies geschreven  ?

Een papyrusfragment met een passage uit het Mattheüsevangelie werd door de befaamde Duitse papyroloog Carsten Peter Thiede kort na het jaar 70 gedateerd, dus op een moment dat veel ooggetuigen van het optreden van Jezus nog in leven waren. De bewijsvoering zet de modernistische theorieën over Formgeschichte, “ oerbronnen ” en “protovormen” op losse schroeven: het lijkt er meer en meer op dat de Evangelies gewoon geschreven werden… door de Evangelisten naar wie ze genoemd zijn !