De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Fatima

13 oktober 1917  : het grote zonnewonder van Fatima

Op 13 oktober 2017 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat een reusachtige massa mensen in Fatima getuige was van een ongelooflijk kosmisch mirakel: de dans van de zon. De Allerheiligste Maagd Maria had het wonder een maand van tevoren aangekondigd: «In oktober zal ik het mirakel verrichten opdat iedereen zou geloven.» In dit artikel verhaalt broeder François van Maria ter Engelen het gebeuren in detail en gaat hij in op de verklaringen die ervan gegeven werden. 

Dispuut over het getuigenis van Lucia

De strijd tussen voor- en tegenstanders van Fatima dateert niet van gisteren: precies twintig jaar geleden kruisten zij al de degens op een congres over «De fenomenologie en de theologie van de Verschijningen te Fatima». Terwijl prof. Anton Ziegenaus de continuïteit in de getuigenissen en herinneringen van zuster Lucia verdedigde, koos de rector van het heiligdom de kant van pater Dhanis onzaliger gedachtenis.

Fatima en Vaticanum II  : water en vuur

Ter voorbereiding van het eeuwfeest van de verschijningen en de bedevaart van de paus in mei organiseerde de internationale, mariale en pontificale Academie van 6 tot 11 september 2016 in Fatima een congres onder de titel : « Het gebeuren van Fatima, honderd jaar later : geschiedenis, boodschap en actualiteit ». Twee broeders woonden het congres bij, samen met een tiental vrienden van de Phalange de l’Immaculée. Een verslag en een stand van zaken.

Fatima  : het geduld van de heiligen

In 1989 schreef zuster Lucia: «Petrus is uitgegleden en gevallen en toch heeft Christus hem het hoogste bestuur van zijn Kerk toevertrouwd.» De paus blijft in gebreke omdat hij Rusland niet toewijdt, maar niettemin blijft de Hemel alleen van de paus en van niemand anders de beslissende stap verwachten.

Fatima  : voorbijgestreefd of actueel  ?

Nog een jaar scheidt ons van de honderdste verjaardag van de verschijningen in Fatima. Wat zal er gebeuren in 2017 ? Wordt de boodschap van de H. Maagd dan definitief begraven ? Als het afhangt van Mgr. Re, voormalig prefect van de congregatie voor de bisschoppen : zeker en vast. Maar om Fatima te kunnen begraven neemt hij zijn toevlucht tot leugens en verdraaiingen.

Albino Luciani en Fatima

Bijna 40 jaar geleden straalde over de Kerk en de wereld het korte maar onvergetelijke pontificaat van paus Joannes-Paulus I. Toen het derde Geheim van Fatima bekendgemaakt werd, begrepen abbé de Nantes en broeder Bruno onmiddellijk dat Albino Luciani de paus was naar wie in het Geheim verwezen werd: « een Bisschop in het Wit gekleed » die verscheen « in een immens Licht dat God is ». Een gedetailleerde studie maakt duidelijk hoezeer het lot van Joannes-Paulus I inderdaad met Fatima verweven was.

«  De goeden zullen gemarteld worden  »

In Syrië, in Libië, in Nigeria, in de Centraal-Afrikaanse republiek…: overal worden christenen vermoord omwille van hun geloof. Van wie kunnen zij hulp verwachten? Eigenlijk alleen van Rusland, want Poetin is de enige leider die een compromisloze christelijke politiek verdedigt. Maar hij is de boeman van het Westen, omdat hij de agressie van de VS aan de kaak durft stellen.

JPII-Fatima-chapeau

Tien leugens tegen Fatima

De bekendmaking van het derde Geheim van Fatima op 26 juni 2000 ging gepaard met een mediacampagne vanuit het Vaticaan. Joannes-Paulus II, de nieuwe heilige, en zijn rechterhand kardinaal Ratzinger schrokken niet terug voor een resem vervalsingen en onwaarheden…

taber-fecamp-chapeau

Fatima gecensureerd

Wie niets te verbergen heeft, moet de waarheid niet verdraaien. Toch is het dat wat het Vaticaan gedaan heeft met een boek van de hand van zuster Lucia van Fatima, voltooid in 1974 maar pas gepubliceerd in 2000. De tekst werd in Rome “ herzien ” en “ gecorrigeerd ”…

Soeur_Lucie_triste

Het derde Geheim van Fatima  : tekst en interpretatie

Twaalf jaar geleden, op 26 juni 2000, maakte het Vaticaan de tekst van het derde Geheim van Fatima eindelijk officieel bekend. En meteen schoof kardinaal Sodano een interpretatie ervan naar voren waarover geen discussie geduld werd. Maar de waarheid heeft haar rechten!