De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Foucauld (P. Charles de)

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis

Burggraaf Charles de Foucauld (1858-1916) leefde lange tijd als een ongelovige, tot «een pijnlijke leegte en een oneindige droefheid» hem naar de kerk van Saint-Augustin in Parijs dreven, waar abbé Huvelin hem deed biechten en de communie gaf. Van dan af begint voor de «universele broeder» een zoektocht naar zijn ware roeping, die hem uiteindelijk naar de Sahara zal voeren en naar het martelaarschap in Tamanrasset…

foucauld_martyr

Het martelaarschap van de Z. Charles de Foucauld

In zijn biografie van pater de Foucauld schrijft Jean-Jacques Antier : « Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft : onopvallend, niet als held of als martelaar, vermoord door kleine boeven die hem kwamen beroven… » In dit artikel tonen wij aan dat deze visie op het levenseinde van de grote monnik-soldaat van de Sahara absoluut niet strookt met de historische waarheid.