De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Franciscus (Paus)

«  Hopen tegen alle hoop in  »

De enige echte verdediger van de Oosterse christenen is Vladimir Poetin, in afwachting dat onze paus zijn plicht doet en Rusland toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria om de kop van het islamitisch Serpent te verpletteren. Er bestaan talrijke “humanitaire” initiatieven om de vervolgde christenheid in Syrië ter hulp te komen, zoals het zenden van kerstpakketten, maar zonder steun aan Assad komt die hulp niet ter plekke.

«  Gij zult mijn getuigen zijn  »

In februari 2015 stierven 21 christelijke kopten de marteldood op een strand bij Tripoli, terwijl zij gezamenlijk “Ya Rabbi Yassou!” (“O, mijn Heer Jezus!”) riepen. Anderhalf jaar later ontdeed de katholieke kardinaal Reinhard Marx zich op vraag van een imam zonder enig bezwaar van zijn borstkruis, toen hij een bezoek bracht aan het interieur van de Rotskoepel… Zolang paus Franciscus «het Concilie volgt», zoals hij zelf zegt, maakt hij het zichzelf onmogelijk om een einde te maken aan de teloorgang van het geloof.

Paus Franciscus in Fatima  : de Opperherder en de Maagd

Anders dan zijn voorganger Paulus VI in 1967 begaf Franciscus zich bij het begin van zijn bedevaart, op 12 mei, naar de plaats van de verschijningen. Bij de Capelinha had een dramatische confrontatie plaats tussen onze Opperherder en de Onbevlekte Maagd Maria. Het overduidelijk negeren van de echte boodschap, het doodzwijgen van zuster Lucia en de hardnekkige weigering van Franciscus om te doen wat de Moeder Gods van hem verwacht, roept het onheil af over zijn en ons hoofd. 

Licht in de duisternis

In de dichte duisternis van onze tijd zijn er ondanks alles lichtpunten die ons moed geven. De christenen van Noord-Nigeria verslaan Boko Haram met behulp van de rozenkrans… De president van Peru wijdt zijn land toe aan de Heilige Harten van Jezus en Maria… Over Moskou, 25 jaar geleden nog de hoofdstad van het wereldcommunisme, waakt voortaan een reusachtig standbeeld van de H. Vladimir… En dankzij de paus is de biechtpraktijk vorig jaar met 30 % toegenomen !

Fatima  : voorbijgestreefd of actueel  ?

Nog een jaar scheidt ons van de honderdste verjaardag van de verschijningen in Fatima. Wat zal er gebeuren in 2017 ? Wordt de boodschap van de H. Maagd dan definitief begraven ? Als het afhangt van Mgr. Re, voormalig prefect van de congregatie voor de bisschoppen : zeker en vast. Maar om Fatima te kunnen begraven neemt hij zijn toevlucht tot leugens en verdraaiingen.

Franciscus onderwijst opnieuw het credo

Het ene editoriaal na het andere komt steeds duidelijker het portret van de huidige paus tevoorschijn: een heilige, die ongetwijfeld besmet is door het Tweede Vaticaans Concilie, die geen precieze en globale doctrine heeft, maar van wie de bedoelingen gevoed worden door zijn oprecht geloof. Het feit dat die bedoelingen zo in harmonie zijn met de alomvattende leer van onze vader, abbé de Nantes, zou moeten volstaan om te begrijpen dat wat deze paus bezielt niet de slechte geest van zijn voorgangers is. 

De H. Pius X, lichtend voorbeeld voor paus Franciscus

Franciscus onderwijst het katholiek geloof. Zeker, zonder ooit kritiek te leveren op het Concilie of op zijn voorgangers. Door middel van herhaalde kleine correcties geeft hij echter een onderricht dat de dwalingen van Vaticanum II tegenspreekt en rechtzet. Toch kan hij nog veel leren van de H. Pius X…

Mouton_chapeau18

De heilige die God ons geschonken heeft

« God heeft een soort van liefdevolle zwakheid voor wie zich het verst van Hem verwijderd heeft. Zoals de herder die de stal verlaat om midden in de nacht op zoek te gaan naar het verloren schaap » (paus Franciscus, homilie van 7 november 2013). Dit extra nummer bevat de voordracht die broeder Bruno in april in Parijs gaf.

Papst-Franziskus

Franciscus en «  De katholieke Contrareformatie  »

Is ons enthousiasme voor paus Franciscus een bewijs voor het feit dat wij moegestreden zijn en dat wij op onze beurt « overlopen » ? Helemaal niet: de KCR blijft nog altijd trouw aan de leer en het voorbeeld van abbé Georges de Nantes. De enige die veranderd is… is de paus !

Pape-Francois13-cotobre-2013-chapeau

Franciscus en het Onbevlekt Hart van Maria

Onze paus heeft een grote mariale devotie, die van hem als vanzelf de Opperherder maakt die in de wereld de godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van Maria zal instellen. Dat is dringend nodig, want « de vlammen uit het zwaard van de engel » zetten ondertussen de aardbol in brand: Syrië, Irak, Libië…

Pagina 1 van 212