De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Guadalupe

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
5. Een actuele boodschap

Het waarachtige, katholieke Mexico heeft heel zijn geschiedenis door de H. Maagd van Guadalupe vereerd als Beschermvrouwe tegen al zijn verdrukkers. Toen de Cristeros in de jaren 1920 in opstand kwamen tegen de kerkvervolging die de vrijmetselarij ontketende, verscheen heel vanzelfsprekend de Guadalupana op hun banieren…

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
4. Het raadsel van een wonderbare afbeelding

De tilma (voorschoot) waarop de Beeltenis is afgedrukt, werd geweven uit plantenvezels en verpulvert normaal na 20 jaar. De tilma van Juan Diego is ondertussen 480 jaar oud! Nog verbazingwekkender is het feit dat in de pupillen van Maria’s ogen de omtrekken van een menselijk silhouet te zien zijn…

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
3. Een radicale bekering

Als we echt beseffen wat zich vóór de verschijning van de H. Maagd in Mexico heeft afgespeeld, dan zullen we ons beter realiseren hoe totaal anders de katholieke godsdienst is die de indianen zo geestdriftig omarmden. Want de Azteekse religie was zonder meer van demonische aard.

Tepeyac

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
2. Mythe of realiteit  ?

De agnostische tegenstanders van het mirakel hebben vanaf het begin geschermd met het zgn. syncretisme : de christelijke kolonisten zouden het oude geloof van de Azteken versmolten hebben met elementen van de nieuwe, geïmporteerde religie. Voor hen is het absoluut onmogelijk dat de verschijning een fundamentele breuk betekent met alles wat eraan voorafging.

Juan Diego

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe
1. Een liefdesdialoog

In 1531, tien jaar na de verovering van Mexico door Hernando Cortéz, verschijnt de H. Maagd tot driemaal toe aan een bekeerde indiaan, Juan Diego. Zij vraagt hem dat hij de bisschop zou verzoeken een kapel ter ere van haar te bouwen…