De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Gumbel (Nicky)

Een bedrieglijke pastoraal  : de Alphacursus

Deze cursus, die door veel pastoors te goeder trouw wordt aanbevolen, wil ongelovigen of nieuwelingen in het geloof de basisbeginselen van onze christelijke godsdienst bijbrengen. Het concept is echter door en door protestants en gelinkt aan de pinksterbeweging. Niet onterecht spreken sommigen daarom over « een vermomde protestantse bekeringscampagne ».