De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Henry (P. Pierre)

p_henry

Pater Pierre Henry, apostel van de Netjiliks

De Bretoen Pierre Henry, oblaat van Maria-Onbevlekt, trok in 1935 als missionaris naar “de hel van ijs”: Pelly Bay, in het hoge noorden van Canada. Zijn levensverhaal is er een van bovennatuurlijke moed en volharding, maar ook van ontreddering en verscheurdheid toen het Concilie de missionering verving door de “dialoog”…