De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Joannes-Paulus I (Paus)

Albino Luciani en Fatima

Bijna 40 jaar geleden straalde over de Kerk en de wereld het korte maar onvergetelijke pontificaat van paus Joannes-Paulus I. Toen het derde Geheim van Fatima bekendgemaakt werd, begrepen abbé de Nantes en broeder Bruno onmiddellijk dat Albino Luciani de paus was naar wie in het Geheim verwezen werd: « een Bisschop in het Wit gekleed » die verscheen « in een immens Licht dat God is ». Een gedetailleerde studie maakt duidelijk hoezeer het lot van Joannes-Paulus I inderdaad met Fatima verweven was.

Jean-Paul-I_enfant

De moord op de Goede Herder

Onder Paulus VI was het Vaticaan in de greep van allerlei ongure figuren gekomen die banden hadden met de maffia. Joannes-Paulus I wou de augiasstallen uitmesten, maar dat werd hem fataal: een misdadige hand diende hem vergif toe. De volledige waarheid over een heiligschennende misdaad.

Jean-Paul-Ier-audience_s

Joannes-Paulus I, de paus van het Geheim

Op 26 augustus 1978 werd Albino kardinaal Luciani haast unaniem uitverkozen tot Opperherder van de Kerk. Met hem begon “een spontane katholieke renaissance” (abbé de Nantes) die een einde maakte aan twintig jaar dwingelandij van nieuwlichters.