De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Joannes-Paulus II (Paus)

Jean-Paul-II_f

Paus Joannes-Paulus II en Fatima (1)

Joannes-Paulus II is driemaal naar Fatima gegaan, telkens met een tussenpauze van negen jaar. Maar de paus die met zijn devies « Totus tuus » (« Geheel de uwe ») het werktuig van de H. Maagd had moeten zijn, heeft nooit gedaan wat Onze-Lieve-Vrouw van hem vroeg.

JP-II_Fatima-2000-chapeau

Paus Joannes-Paulus II en Fatima (2)

Op 13 mei 2000 werden Francisco en Jacinta zalig verklaard, in aanwezigheid van Joannes-Paulus II. De paus maakte van de gelegenheid gebruik om te laten aankondigen dat het Derde Geheim weldra zou bekend gemaakt worden… en zorgde ervoor dat alvast een interpretatie van de tekst gegeven werd. Maar deze interpretatie hield duidelijk een verdraaiing van de waarheid in!

j-p-2

De apotheose van de Antichrist

Op 1 mei 2011 werd Joannes-Paulus II zalig verklaard. Maar hoe kan men iemand verklaren die overduidelijk niet het katholiek geloof bezat, zoals abbé de Nantes jaar in jaar uit aangetoond heeft door alle teksten en toespraken van paus Wojtyla minutieus te analyseren?

Jean-Paul-II-2000-09-15

Joannes-Paulus II heilig  ?

Paus Wojtyla wordt volgend voorjaar heilig verklaard. Nochtans is zijn lange pontificaat de oorzaak geweest van de totale neergang van de Kerk, die nu « voor de helft in puin » ligt…

Jean-Paul-II_pallium-cjapeau

Het pontificaat van Joannes-Paulus II

Joannes-Paulus II geloofde in de mens. Daardoor is de christelijke hoop, in zijn geest en in die van de massa’s die hem toejuichten, verduisterd ten voordele van de utopie van een nieuwe wereld hier op aarde, met als gevolg een tragische verkoeling van de deugd van naastenliefde in de Kerk.