De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Joannes XXIII (Paus)

jean-23-2

Joannes XXIII, een heilige paus  ?

De heiligverklaring van « de goede paus Joannes » dient enkel en alleen om het Concilie een aureool van heiligheid te geven. Het is dan wel vreemd dat de openingstoespraak van paus Roncalli op Vaticanum II (11 oktober 1962) bol staat van de ketterijen!

le-pape-Jean-XXIII-chapeau

De «  goede paus  » Joannes XXIII

Op 3 juni 1963, overleed zachtjes de “ goede paus Joannes ”, 81 jaar oud. De hele wereld, Moskou incluis, bracht hem hulde. En zijn reputatie van heiligheid, in stand gehouden door de aanhangers van het Tweede Vaticaans Concilie dat hij samengeroepen had, leidde uiteindelijk tot zijn zaligverklaring door Joannes-Paulus II op 3 september 2000.