De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Kolbe (H. Maximiliaan)

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
V. De martelaarskroon

Op 17 februari 1941 werd pater Kolbe door de SS opgepakt en enkele maanden later belandde hij in Auschwitz, waar hij als geestelijke het mikpunt was van allerlei wreedheden. Toen een gevangene kon ontsnappen, bood Maximiliaan zichzelf aan om de plaats in te nemen van één van de mannen die als represaille tot de hongerbunker veroordeeld werden…

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
IV. De weg van het lijden

De inval van de Wehrmacht in Polen in 1939 leidde tot het bombarderen en vernietigen van een groot deel van Niepokalanow. Pater Kolbe en de andere geestelijken werden gedeporteerd naar een concentratiekamp. Toch kenden zij daarna nog enkele maanden van vrijheid, tot een ex-broeder zijn overste valselijk beschuldigde van subversieve activiteiten…

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
III. Slachtoffer voor zijn volk

« De oorlog is dichterbij dan men vermoedt », zei pater Kolbe in 1936. « Na het uitbreken ervan zal de communauteit verspreid worden. We mogen daar niet bedroefd om zijn, maar moeten met overtuiging instemmen met de wil van de Onbevlekte. Op die manier zal de verspreiding ons niet schaden, maar integendeel onze heiligheid doen toenemen. »

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
II. Mariale en eucharistische kruistocht

In 1922 lanceerde pater Kolbe een mariaal tijdschrift, « De Ridder van de Onbevlekte », dat onmiddellijk een groot succes werd. Vijf jaar later stichtte hij voor de H. Maagd een heuse geestelijke stad, Niepokalanów, op 40 km van Warschau… een initiatief dat in 1930 hernomen werd in Japan, in Nagasaki !

DE H. MAXIMILIAAN KOLBE
I. Een Rooms-katholieke Pool

Rajmund Kolbe was een voorbestemd kind. Toen hij tien jaar was, verscheen hem de H. Maagd Maria met twee kronen in de hand : een witte die de volharding in de zuiverheid symboliseerde en een rode die stond voor het martelaarschap.

Het leven en het werk van de H. Maximiliaan Kolbe

Pater Maximiliaan Kolbe wordt vooral herinnerd als slachtoffer van het nazisme, maar hij was nog zoveel meer : stichter van de Militie van de Onbevlekte Maagd, bestrijder van de vrijmetselarij, missionaris in Japan, oprichter van de “ stad van Maria ” Niepokalanów… Abbé de Nantes laat al deze aspecten aan bod komen in een grondige studie over het leven en het werk van deze grote Poolse heilige.