De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Koran

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

De geboorte van de islam en het ontstaan van de Koran

Voor zijn vertaling van de vijf eerste soera’s van de Koran baseerde broeder Bruno Bonnet-Eymard zich niet op de mohammedaanse legende, maar op de H. Schrift in de Hebreeuwse taal en op positieve historische gegevens. Het is die waarachtige geschiedenis van Arabië in de zevende en achtste eeuw die we vandaag moeten terugvinden om te begrijpen hoe de Koran en de islam werkelijk verschenen zijn.

«  Mohammed  »  : legende, wetenschap en geschiedenis

De Vlaamse jezuïet Henri Lammens legde al in 1910 de vinger op de wonde : de sira, de traditionele biografie van Mohammed, heeft geen andere historische basis dan de Koran. Alle “ feiten ” zijn in werkelijkheid fantasierijke interpretaties van wat men in de tekst meent te lezen. De oplossing ? Een zuiver wetenschappelijke exegese van de Koran, zoals met de Bijbel gebeurt.

La-Kaba-chapeau

De Islam tussen mythe en geschiedenis
De waarheid over de Ka’ba

Wanneer de Koran over de Ka’ba spreekt, denken wij automatisch aan het kubusvormige gebouw op de binnenplaats van de grote moskee van Mekka. Maar… die stad bestond nog niet toen de Koran geschreven werd ! Een wetenschappelijke benadering van het heilig boek van de moslims maakt duidelijk dat met « Bakka » niet Mekka maar Jeruzalem bedoeld wordt. En wat is dan de Ka’ba ?

Dome-du-Rocher

Van islamofobie naar islamologie

De bronnen van de Koran zijn bijbels. Dat is vanzelfsprekend. De islam stelt zichzelf niet voor als een nieuwe openbaring, maar als een terugkeer naar de éne godsdienst van de éne God van Abraham, vóór de Joden en de christenen die er door de schrijver van beschuldigd worden “veranderingen” ingevoerd te hebben.

Magdi-Allam_1

Open brief van een bekeerde moslim

Magdi Allam, een moslim van Egyptische afkomst, bekeerde zich tot het katholiek geloof en werd in 2008 door Benedictus XVI persoonlijk gedoopt. In een open brief windt de bekeerling er geen doekjes om: de Kerk moet dringend het gevaar van de islam onderkennen en stoppen met haar politiek van “dialoog”.