De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

La Salette

ND-de-la-Salette

De verschijning van La Salette
3. Een openbaring in de stijl van het Oude Testament

Het meest controversiële onderdeel van de Verschijning van 19 september 1846 wordt natuurlijk gevormd door de geheimen die Onze-Lieve-Vrouw toevertrouwde aan haar twee boodschappers Maximin en Mélanie. Samen met Fatima is La Salette de enige door de Kerk erkende verschijning die een verborgen, profetisch, apocalyptisch verlengstuk heeft.

sanctuaire-salette-chapeau

De verschijning van La Salette
2. Het katholieke La Salette in zijn volk, zijn heiligen en zijn hiërarchie

Men kan zich nauwelijks een eenvoudiger mysterie voorstellen dan dat van La Salette. Eén enkele Verschijning, op 19 september 1846, aan twee herdertjes, een korte boodschap die zij onthouden zonder enige vergetelheid, deels in het Frans en deels in het dialect. De boodschap is bestemd voor de hele wereld: « Jullie moeten ze doorgeven aan heel mijn volk. » […]

ND-Salette-chapeau

De verschijning van La Salette
1. Relaas van de verschijning

In 1846 verscheen de H. Maagd in de Franse Alpen aan twee koeherdertjes, Maximin Giraud en Mélanie Calvat. Relaas van verschijning van Onze-Lieve-Vrouw van La Salette door E. H. Giray, missionaris van La Salatte (1911).

maximin-chapeau

De verschijning van La Salette
4. Het geheim van Maximin

In het vorige nummer beschreven we uitgebreid de Verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan twee herdertjes in de bergen van La Salette op 19 september 1846. We herinneren ons dat de « mooie Dame » aan elk van beide kinderen een geheim toevertrouwde dat de ander niet kon horen. In dit artikel uit 1996 gaat abbé de Nantes dieper in op het leven en het geheim van Maximin Giraud.