De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Lamennais (Félicité de)

Lamennais  : de triomf van een afvallige

Félicité de Lamennais, die in 1854 als apostaat stierf, was de vaandeldrager van « de heilige zaak van de vrijheid van de volkeren ».Paus Gregorius XVI veroordeelde hem, maar Joannes-Paulus II rehabiliteerde de Franse utopist door zijn idealen te prediken: democratie, rechten van de mens, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.