De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Lefebvre (Mgr Marcel)

Mgr_Marcel_Lefebvre

Het schisma van de lefebvristen

Het was altijd één van de grote bekommernissen van abbé de Nantes om zijn beweging te behoeden voor welke schismatieke houding ook. Heel anders was de opstelling van Mgr. Lefebvre, die jarenlang gehoorzaamheid aan de paus voorwendde en het leerstellig debat ontweek, om dan plots aan vier priesters van zijn Broederschap de bisschopswijding toe te dienen tegen het uitdrukkelijk bevel van de H. Vader in.