De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Lekeux (P. Martial)

6. Martial Lekeux, monnik-soldaat

Martial Lekeux werd beroemd met zijn boek « Mijn kloosters in de branding », waarin hij zijn wedervaren aan het IJzerfront verhaalt. Geen enkele ooggetuige van de gruwel van de Eerste Wereldoorlog heeft er zo aangrijpend over geschreven en zo treffend onder woorden gebracht hoe zelfs het vreselijkste lijden toch zin kan hebben.