De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Lodewijk XVII (Koning)

Lodewijk XVII

HET MYSTERIE VAN LODEWIJK XVII
2. Het zoenoffer van een kleine koning

De hooghartige weigering van de Zonnekoning in 1689 om zichzelf en zijn koninkrijk toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus werd precies honderd jaar later zwaar bestraft met het uitbreken van de Franse Revolutie. Maar tegelijkertijd koos de Hemel zich op mysterieuze wijze een onschuldig koningskind uit, dat als een lam naar de slachtbank zou geleid worden om boete te doen voor de fouten van zijn voorouder, zijn vader en zijn volk, en om onderpand te zijn voor toekomstige glorie.

Louis-XVII_3-chaoeau

HET MYSTERIE VAN LODEWIJK XVII
1. Een charmante kleine prins

Lodewijk-Karel zag het levenslicht in het paleis van Versailles op 27 maart 1785. Het leven lachte de jonge prins toe… tot de onvergeeflijke dwaasheid van zijn vader de Franse Revolutie uitlokte.

Louis-XVII-chapeau

Het mysterie van Lodewijk XVII

Lange tijd geloofden velen dat de zoon en opvolger van de onthoofde Franse koning Lodewijk XVI niet kort na zijn vader gestorven was, maar dat hij uit de gevangenis was ontsnapt en later terug opgedoken is. Aan dit zgn. «survivantisme» werd definitief een einde gemaakt door het DNA-onderzoek uitgevoerd door prof. Cassiman van de KU Leuven. Niettemin blijft rond de jonge koning een groot mysterie hangen…