De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Martelaren van Oeganda

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda

Kardinaal Charles Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers en primaat van Afrika, is in ons land vooral bekend als de stichter van de missiecongregatie van de Witte Paters. Veel minder geweten is dat Lavigerie een liberaal-katholiek was, die over de missionering een heel eigen visie had die hem beslissingen deed nemen met soms ronduit catastrofale gevolgen. De geschiedenis van de martelaren van Oeganda illustreert dat.