De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Nantes (Abbé Georges de)

In rebellie tegen de rebellen

In mei 1971 werd abbé de Nantes geïnterviewd door een Frans tijdschrift. Hoe paradoxaal het ook mag klinken, in feite is dit document nog altijd actueel. Het geeft klaar en duidelijk aan welk standpunt de « Katholieke Contrareformatie » onveranderlijk tot op vandaag inneemt.

Gebed voor de verheerlijking van Abbé de Nantes

Allerheiligste Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in deze tijd van duivelse verwarring hebt Gij uw Heilige Kerk niet overgelaten aan de ketterij en het schisma, die zoveel zielen op de weg naar de geloofsafval hebben gebracht. Gij hebt haar als verdediger uw priester Georges de Nantes gegeven…

adn-morale-totale-chapeau

«  IC DIEN  », een priesterleven in dienst van de Kerk

In 1998 vierde abbé Georges de Nantes zijn gouden priesterjubileum. Een mooie gelegenheid om het leven van de stichter van de Katholieke Contrareformatie te verhalen.

Abbe-de-Nantes-1987

Tijdlijn  : leven en werk van abbé de Nantes

Deze tijdlijn wil niet alle werken en alle gebeurtenissen uit het leven van Georges de Nantes oplijsten, maar geeft er een schematisch overzicht van. Tegelijkertijd verwijzen wij naar de belangrijkste historische feiten.

Abbé de Nantes  : Fidei Defensor

Hieronder volgt de vertaling van een artikel over abbé de Nantes dat door een Engels karmeliet, Brocard Sewell, in het lentenummer 1987 van het Engels tijdschrift LODESTAR werd gepubliceerd.

Abbe-de-Nantes-1973-chapeau

Wie is abbé de Nantes  ?

Samenvatting van de onderwerpen over onze Vader.