De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Ratisbonne (Alphonse)

Alphonse Ratisbonne

De bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne

Alphonse Ratisbonne, een liberale Jood uit Straatsburg, bekeerde zich tot het katholicisme nadat de Onbevlekte Ontvangenis aan hem verschenen was op 20 januari 1842. Hij werd gedoopt als Marie-Alphonse in de kerk van de Gesù in Rome en wijdde de rest van zijn leven aan de bekering van zijn joodse medebroeders.