De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Sedevacantisme

Gewoon en buitengewoon leergezag  : verwerping van het sedevacantisme

Het sedevacantisme gaat ervan uit dat er sinds de dood van Pius XII (1958) of sinds de ondertekening van de eerste conciliaire decreten door Joannes XXIII (1963) geen rechtsgeldige paus meer geweest is. De Stoel (sedes) van Petrus is volgens hen dus leeg (vacans): de bekleders van het opperambt in de Kerk vanaf het genoemde jaartal zijn slechts usurpatoren. Abbé de Nantes weerlegde deze theorie met brio.