De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Sinaï

1. Van Egypte naar de woestijn

Twintig jaar geleden vond de joods-Italiaanse archeoloog Emmanuel Anati de echte «berg van God» terug: niet de Djebel Musa, maar de Har Karkom in het noordoosten van het schiereiland Sinaï. Hij deed er opzienbarende ontdekkingen die een heel nieuw licht werpen op de chronologie van de Exodus van het uitverkoren volk.

2. De Sinaï, de heilige berg van God

In Kades-Barnea, een oase ten noordwesten van de Har Karkom, moeten de Israëlieten veertig jaar boete doen. Op die plek heeft men de sporen teruggevonden van zeer oude kampementen die teruggaan tot duizend jaar vóór de traditionele datum van de Uittocht uit Egypte…

Kan men vertrouwen op het Oude Testament  ? De echte «  berg van God  »

DE godsdienst van het Oude Testament is een historische godsdienst, in tegenstelling tot de andere godsdiensten die mythologisch zijn. Dat historisch karakter is niettemin altijd bestreden door de vijanden van het christendom. Zo is er Israel Finkelstein, die in een boek uit 2001 probeerde te bewijzen dat de Bijbel een literair-politieke reconstructie zou zijn uit de […]