De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Slipyj (Kard. Josyf)

Slipjy

Kardinaal Slipyj en de Uniaten

Josyf Slipyj kwam in 1944 aan het hoofd van de Oekraïense Kerk van de Uniaten, net op het moment waarop de Sovjets een vervolging ontketenden die aan miljoenen van zijn landgenoten het leven kostte. De metropoliet moest achttien jaar dwangarbeid in de Goelag ondergaan, om dan in Rome het verraad van zijn Kerk ten voordele van de schismatieke Russisch-orthodoxen vast te stellen.