De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Stein (Edith)

Vitrail-Edith-Stein

Edith Stein, de H. Teresia Benedicta van het Kruis

De jodin Edith Stein, een filosofe met een onlesbare dorst naar de waarheid, bekeerde zich tot het katholicisme en trad binnen in de karmel als zuster Teresia Benedicta van het Kruis. Op 9 augustus 1942 stierf ze in het concentratiekamp van Auschwitz als bewust zoenoffer voor de bekering van haar volk.