De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

NR. 68 – Maart-April 2014

Hoofdredacteur : broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Pater De Smet - 1. De apostel van de roodhuiden

Pater De Smet - 1. De apostel van de roodhuiden

Haast in zijn eentje slaagde de Vlaamse jezuïet en missionaris pater De Smet er in om de indianenstammen in het noordwesten van Amerika te bekeren tot het katholicisme. Eerste deel van een artikelenreeks over de man die door de roodhuiden vol bewondering ...
Abélard en Sint-Bernardus

Abélard en Sint-Bernardus

In de twaalfde eeuw beleven we de vruchtbare maar gevaarlijke confrontatie tussen de mystiek van de kloosterorden en de dialectiek van de universitaire scholen. Abélard, de gevierde hoogleraar, beweert dat het geloof moet onderworpen worden aan de rede. ...
Het syndroom van Joannes de Doper

Het syndroom van Joannes de Doper

«Zijt Gij het die komen moet of hebben wij een ander te verwachten?» liet Joannes de Doper aan Jezus vragen toen hij door twijfel overvallen werd. Is Franciscus de paus van de heropbloei van de Kerk, de heilige die God ons schenkt om zijn Huis terug o...