De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

NR. 69 – Mei-Juni 2014

Hoofdredacteur : broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

De sociale leer van Mgr. Freppel

De sociale leer van Mgr. Freppel

Bij «de sociale leer van de Kerk» denkt men onmiddellijk aan de encycliek Rerum novarum van Leo XIII. Dat is jammer, want dit betwistbaar document van een zeer liberale paus heeft het schitterend oeuvre van Mgr. Charles-Emile Freppel (1827-1891), bisschop v...
Pater De Smet - 2. Successen en beproevingen

Pater De Smet - 2. Successen en beproevingen

Onze Vlaamse jezuïet bereikte in de jaren 1842-1845 verbazingwekkende resultaten in zijn missiearbeid bij de indianen van Noord-Amerika. Maar in geen enkel waarachtig apostelleven kan het uur van de loutering ontbreken... Pieter-Jan De Smet werd het ...
Is een heiligverklaring onfeilbaar ? Het precedent van de H. Filomena

Is een heiligverklaring onfeilbaar ? Het precedent van de H. Filomena

De H. Filomena werd in 1961 door Joannes XXIII van de heiligenkalender geschrapt, hoewel ze talloze wonderbare genezingen verrichtte die betuigd zijn door betrouwbare personen... in tegenstelling tot «de goede paus Joannes», die voor zijn heiligverklaring d...

SUPPLEMENT

De heilige die God ons geschonken heeft

De heilige die God ons geschonken heeft

« God heeft een soort van liefdevolle zwakheid voor wie zich het verst van Hem verwijderd heeft. Zoals de herder die de stal verlaat om midden in de nacht op zoek te gaan naar het verloren schaap » (paus Franciscus, homilie van 7 november 2013). Dit ext...