De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 74 – Maart-April 2015

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

De H. Maagd Maria, onze enige hoop

De H. Maagd Maria, onze enige hoop

De hele westerse wereld reageerde met veel misbaar op het lot van de cartoonisten van "Charlie Hebdo". Iedereen die niet bewust blind is, weet nochtans dat het tijdschrift zich aan de meest grove blasfemie ten opzichte van Jezus en Maria schuldig maakte....
De H. Pius X, lichtend voorbeeld voor paus Franciscus

De H. Pius X, lichtend voorbeeld voor paus Franciscus

Franciscus onderwijst het katholiek geloof. Zeker, zonder ooit kritiek te leveren op het Concilie of op zijn voorgangers. Door middel van herhaalde kleine correcties geeft hij echter een onderricht dat de dwalingen van Vaticanum II tegenspreekt en rechtzet....
5. Het koninkrijk gered door de zee

5. Het koninkrijk gered door de zee

Vanuit de Westhoek, het laatste stukje vaderland dat in 1914 nog niet door de vijand onder de voet gelopen is, maakt koning Albert zich klaar voor een haast bovenmenselijke taak: het omsmeden van zijn uitgeputte en gedemotiveerde troepen tot een echt...