De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 75 – Mei-Juni 2015

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Rusland en de Amerikaanse octopus

In de Oekraïense crisis is het niet Moskou dat de agressor is, maar Washington. In hun obsessie om de wereldhegemonie te veroveren, hebben de VS de NAVO stelselmatig doen opschuiven tot aan de grenzen van Rusland en trachten zij het land te omsingelen: eerst met de revoluties in Oekraïne en Georgië, nu met de bloedige revolte van Majdan, uitgelokt, omkaderd en gefinancierd door Amerikaanse ngo's.

Kiev, bakermat van de Russische beschaving

Oekraïne of Klein-Rusland maakt al van in de vroege middeleeuwen deel uit van het aloude Roes. In Kiev ontving grootvorst Vladimir in 988 het doopsel, en samen met hem zijn hele volk. Deze kerstening lag aan de basis van een schitterende christelijke beschaving. De lievelingsheiligen van alle Russen zijn trouwens de zonen van Vladimir, Boris en Gleb, die in hun gewelddadige dood gelijkvormig werden aan Christus.    

Pater De Smet – 3. Aan het sterfbed van een volk

Een grondige studie van het leven van de Vlaamse missionaris Pieter-Jan De Smet (1801-1873) leidt tot het besluit dat de geschiedenis van Noord-Amerika moet herschreven worden: de tot het katholicisme bekeerde indianen werden uitgemoord en het werk van de jezuïeten vernietigd door de fanatieke protestantse machthebbers.

Heilig Hart

De H. Lijkwade : het bedrog van de koolstofdatering ontmaskerd

De vervalste koolstofdatering van de eerbiedwaardige Relikwie, uitgevoerd in 1988, betekende de triomf van de machten van de duisternis. Broeder Bruno toonde echter met overvloedig bewijsmateriaal aan hoe de fraude georganiseerd werd. Een overzichtelijke samenvatting van de grootste wetenschappelijke misdaad van de twintigste eeuw...