De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 78 – November-December 2015

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Benedictus of Franciscus ?

De meeste media stellen Franciscus als “ progressief ” voor, terwijl Benedictus XVI als “ conservatief ” geldt. Conservatief ? Wat wil de paus emeritus dan wel “ behouden ” ? Het Tweede Vaticaans Concilie! Joseph Ratzinger manoeuvreert tot op vandaag onafgebroken om de overleving van zijn Concilie te waarborgen...

Wij zullen allemaal moslims zijn

Omdat wij verraad hebben gepleegd aan ons christelijk, katholiek verleden, omdat wij de godsdienstvrijheid hebben afgekondigd, zullen wij slaven worden van Islamitische Staat. En als wij van Assad de baarlijke duivel maken zoals we dat met Saddam en Khadafi gedaan hebben, zal het moslimextremisme nog sneller oprukken.

Is Vaticanum II een onfeilbaar concilie ?

Precies 50 jaar geleden, op 14 september 1965, begon de vierde en laatste zitting van het Tweede Vaticaans Concilie, dat de Kerk een totaal andere richting uitstuurde. De propagandisten ervan schermden altijd met het argument dat de decreten van een concilie onfeilbaar zijn. Maar is dat wel zo ?

Lamennais : de triomf van een afvallige

Félicité de Lamennais, die in 1854 als apostaat stierf, was de vaandeldrager van « de heilige zaak van de vrijheid van de volkeren ».Paus Gregorius XVI veroordeelde hem, maar Joannes-Paulus II rehabiliteerde de Franse utopist door zijn idealen te prediken: democratie, rechten van de mens, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG

DE PAUS, DE VORST EN DE KARDINAAL

De figuur van kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in ons land. Hij verwierf populariteit door zijn felle anti-Duitse houding. Maar de “ kardinaal van de geallieerden ” liet zich in de praktijk misbruiken door alle vijanden van de Kerk en het pausdom.