De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 80 – Maart-April 2016

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Een « wankelende » paus

Integristen ergeren zich aan Franciscus en halen scherp naar hem uit. Ze begrijpen niet waarom de KCR zo positief over hem spreekt. Toch is het standpunt van broeder Bruno duidelijk: anders dan Paulus VI, Joannes-Paulus II en Benedictus XVI heeft Franciscus het katholiek geloof. Maar geregeld lijkt hij te « wankelen » ten gevolge van de conciliaire pastoraal die hij geërfd heeft.

Het Kruis in ons dagelijks leven

In onze godsdienst, en in onze godsdienst alléén, is de liefde van God geen filosofie of geen mythe. Zij verschijnt onder de vorm van een historische gebeurtenis : het Kruis van Christus is de openbaring van Gods liefde voor ons. Een meditatie over geloof, hoop en liefde door abbé Georges de Nantes.

Een christendom zonder Kruis : de katholieke kerk in de VS

De protestantse sekten in Amerika staan ten dienste van de gemeenschap, van het welzijn en het geluk van de gelovigen in hun aardse bestaan. De katholieke Kerk had op die regel een uitzondering kunnen vormen. Maar omdat zij tot elke prijs een botsing wou vermijden, liet ze zich ertoe verleiden om te onderstrepen wat gemeenschappelijk met de sekten was en haar verschillen te relativeren.

BELGIË IN DE GROTE OORLOG

NAAR EEN AFZONDERLIJKE VREDE ?

Het is decennialang een goed bewaard geheim geweest dat koning Albert eind 1915 het initiatief nam om onderhandelingen met de Duitsers te beginnen, zonder dat zijn regering daarvan op de hoogte was. Waarom deed hij dat ? OMdat Albert de Vredelievende ons land wou behoeden voor een dreigende totale vernietiging.