De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 81 – Mei-Juni 2016

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Cuba, een gemiste kans

Onze-Lieve-Vrouw is niet geïnteresseerd in een « gemeenschappelijke verklaring » van de « bisschop van Rome » en de « bisschop van Moskou », zoals die in Cuba voorgesteld werd. Zij vraagt de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart door de paus van Rome en de katholieke bisschoppen van heel de wereld in eenheid met hem. Zonder die toewijding zal er geen vrede zijn.

Fatima : voorbijgestreefd of actueel ?

Nog een jaar scheidt ons van de honderdste verjaardag van de verschijningen in Fatima. Wat zal er gebeuren in 2017 ? Wordt de boodschap van de H. Maagd dan definitief begraven ? Als het afhangt van Mgr. Re, voormalig prefect van de congregatie voor de bisschoppen : zeker en vast. Maar om Fatima te kunnen begraven neemt hij zijn toevlucht tot leugens en verdraaiingen.

« Mohammed » : legende, wetenschap en geschiedenis

De Vlaamse jezuïet Henri Lammens legde al in 1910 de vinger op de wonde : de sira, de traditionele biografie van Mohammed, heeft geen andere historische basis dan de Koran. Alle “ feiten ” zijn in werkelijkheid fantasierijke interpretaties van wat men in de tekst meent te lezen. De oplossing ? Een zuiver wetenschappelijke exegese van de Koran, zoals met de Bijbel gebeurt.

De Z. Edward Poppe, een priester voor de wedergeboorte van de Kerk
1. Het schone avontuur van een bakkersjongen

Edward Poppe is een vergeten heilige. Toch is hij actueler dan ooit : men mag gerust zeggen dat hij scherper dan wie ook in ons land de crisis in de Kerk zag aankomen. Om de dreigende apostasie tegen te gaan wou hij heilige priesters opwekken. In dit eerste deel beschrijven wij zijn leven vanaf zijn jeugdjaren tot aan zijn priesterwijding.