De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 83 – September-Oktober 2016

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

« De vreugde van de liefde » : beschouwingen bij de apostolische exhortatie

« Amoris laetitia » plaatst de H. Familie van Nazareth terecht in het centrum, om van elk gezin « een cenakel van gebed, een leerschool van het Evangelie en een kleine huiskerk te maken ». Maar aan het pastoraal onderricht van de paus ontbreekt de hoofdzaak : de herroeping van de godsdienstvrijheid waardoor de Kerk zelf ontrouw is geworden aan haar Bruidegom.

Een bedrieglijke pastoraal : de Alphacursus

Deze cursus, die door veel pastoors te goeder trouw wordt aanbevolen, wil ongelovigen of nieuwelingen in het geloof de basisbeginselen van onze christelijke godsdienst bijbrengen. Het concept is echter door en door protestants en gelinkt aan de pinksterbeweging. Niet onterecht spreken sommigen daarom over « een vermomde protestantse bekeringscampagne ».

De martelaren van de Spaanse burgeroorlog

Het is dit jaar precies 80 jaar geleden dat in Spanje de burgeroorlog uitbrak tussen “ links ” en “ rechts ”. Paus Franciscus, die al honderden vermoorde Spaanse katholieken zalig verklaarde, benadrukt dat zij het slachtoffer waren van een bloedige kerkvervolging en dat zij ons moeten aansporen tot meer aandacht voor wie vandaag omwille van zijn geloof vervolgd en gedood wordt.

Over de Rechten van de Mens

Sinds Vaticanum II heeft ook in de Kerk nagenoeg iedereen zich blijkbaar geschaard achter de Verklaring van de Rechten van de Mens, die beschouwd wordt als een afspiegeling van het Evangelie. In een studie uit 1979 maakt abbé de Nantes duidelijk dat noch de filosofie van de Mens, noch de moraal van de fundamentele rechten voor een katholiek aanvaardbaar zijn.