De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 84 – November-December 2016

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

« Bid veel voor de heilige vader »

Meer dan ooit is Franciscus de « wankelende » paus uit het Derde Geheim van Fatima : woorden en daden van diep geloof wisselen af met bevreemdende toegevingen aan de geest van zijn twee voorgangers en het Concilie. Wat zal de paus op 13 mei 2017 in Fatima doen ? Zal hij de biecht aanbevelen en het rozenhoedje doen bidden, zoals hij deed op 4 augustus jl. in de Portiunculakapel van Assisi ? Onze eerste opdracht is te bidden, veel te bidden voor onze H. Vader.

« De Koning van de Joden » :

de authentieke relikwie van de Titulus Crucis

In de kerk van Santa Croce in Gerusalemme in Rome vereert men het opschrift dat Pilatus boven het Kruis van Jezus liet aanbrengen. Een vrome traditie zonder fundament ? Zo wilde de tv-keten Arte het graag voorstellen, maar broeder Bruno geeft een sluitende argumentatie dat het wel degelijk om het originele opschrift gaat, in drie talen gegrift op een houten plankje. Zijn bewijsvoering vindt steun in nader onderzoek door de Duitse specialist Carsten Peter Thiede.

De Z. Edward Poppe, een priester voor de wedergeboorte van de Kerk
3. « HOE VERLANG IK DAT HET VUUR BRANDT ! »

« Mijn schoonste levenswerk », noemde priester Poppe het : de Eucharistische Kruistocht in Vlaanderen, een initiatief van een pater norbertijn dat door toedoen van priester Poppe een weergaloos succes werd. Hij vatte ook het plan op om van de Vlaamse Beweging opnieuw een katholieke beweging te maken door ze te doordringen van de geest van de E. K. Maar het liberaal-katholicisme van zijn bisschop, en vooral van kardinaal Mercier, verzette zich daartegen...

Over de opvoeding van de kinderen

In deze rubriek plaatsen we verschillende teksten van abbé Georges de Nantes (1924-2010) die betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen. Het gaat om uittreksels uit voordrachten, preken, retraites enz., die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het niet om algemene of abstracte theorieën gaat, maar om concrete, praktische raadgevingen voor het leven van alledag. We hebben in de vertaling het mondelinge karakter bewust behouden.