De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 88 – Juli-Augustus 2017

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

13 oktober 1917: het grote zonnewonder van Fatima

Op 13 oktober 2017 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat een reusachtige massa mensen in Fatima getuige was van een ongelooflijk kosmisch mirakel: de dans van de zon. De Allerheiligste Maagd Maria had het wonder een maand van tevoren aangekondigd: «In oktober zal ik het mirakel verrichten opdat iedereen zou geloven.» In dit artikel verhaalt broeder François van Maria ter Engelen het gebeuren in detail en gaat hij in op de verklaringen die ervan gegeven werden. 

Paus Franciscus in Fatima: de Opperherder en de Maagd

Anders dan zijn voorganger Paulus VI in 1967 begaf Franciscus zich bij het begin van zijn bedevaart, op 12 mei, naar de plaats van de verschijningen. Bij de Capelinha had een dramatische confrontatie plaats tussen onze Opperherder en de Onbevlekte Maagd Maria. Het overduidelijk negeren van de echte boodschap, het doodzwijgen van zuster Lucia en de hardnekkige weigering van Franciscus om te doen wat de Moeder Gods van hem verwacht, roept het onheil af over zijn en ons hoofd. 

De vrijmetselarij. II. Een afschuwelijk geheim: humanisme en satanisme

We hebben gezien hoe de anglo-protestantse vrijmetselarij een dubbel doel heeft verwezenlijkt: enerzijds de opkomst van de Angelsaksische en protestantse mogendheden, anderzijds de verwording en decadentie van de (hoofdzakelijk) Latijnse landen die het katholicisme trouw gebleven waren. Het is een krachttoer van de loges geweest om de katholieke volkeren te doen geloven dat hun kwalen voortkomen juist uit datgene wat gedurende vele eeuwen hun kracht en hun eer uitmaakte. Het is pure boosheid. Ja, men komt ertoe zich de vraag te stellen: is het niet het werk van de Boze zelf ?

Assad of Islamitische Staat?

De Debatclub organiseerde op 8 juni 2017 in Edegem een gedachtewisseling over «Assad of Islamitische Staat?» Sprekers waren pater Daniël Maes, een norbertijn die al zeven jaar werkzaam is in Qara, 90 km ten noorden van Damascus, en Prof. Dr. Amin Makar, chirurg-oncoloog aan het ZNA Middelheim, docent aan het UZ Gent en christelijk Egyptenaar. «Als de wortels van het christendom in het Midden-Oosten worden doorgehakt», aldus pater Maes heel terecht, «dan sterft de hele boom ook bij ons.»

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

V.  De toewijding van de ouders

Toewijding van de ouders betekent: de intelligente zorg van de ouders voor de ontwikkeling van hun kinderen, voor hun noden betreffende voedsel, kledij, ontspanning, school, werk enz. De ouders moeten actief ingrijpen in de ontwikkeling van hun kinderen. Dat vraagt een grote toewijding, maar het is ook een heerlijke taak. Naar mijn eigen ouders ouders heb ik altijd met bewondering en respect opgekeken. Mijn vader wist alles. En mijn moeder, die had altijd gelijk!