De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 91 – Januari-Februari 2018

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

«Hopen tegen alle hoop in»

De enige echte verdediger van de Oosterse christenen is Vladimir Poetin, in afwachting dat onze paus zijn plicht doet en Rusland toewijdt aan het Onbevlekt Hart van Maria om de kop van het islamitisch Serpent te verpletteren. Er bestaan talrijke “humanitaire” initiatieven om de vervolgde christenheid in Syrië ter hulp te komen, zoals het zenden van kerstpakketten, maar zonder steun aan Assad komt die hulp niet ter plekke.

De geboorte van de islam en het ontstaan van de Koran

Voor zijn vertaling van de vijf eerste soera's van de Koran baseerde broeder Bruno Bonnet-Eymard zich niet op de mohammedaanse legende, maar op de H. Schrift in de Hebreeuwse taal en op positieve historische gegevens. Het is die waarachtige geschiedenis van Arabië in de zevende en achtste eeuw die we vandaag moeten terugvinden om te begrijpen hoe de Koran en de islam werkelijk verschenen zijn.

De Azteken: een demonische genocide

Vorige zomer raakte bekend dat archeologen in Mexico-stad, het oude Tenochtitlan van de Azteken, een opzienbarende ontdekking hadden gedaan : een gigantische toren geconstrueerd met de schedels van mannen, vrouwen en kinderen. De gruwelijke slachtpartijen die plaatsvonden tot aan de komst van de conquistadores kunnen slechts op één manier verklaard worden : de Azteekse “ beschaving ” was besmet door Satan.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

VIII. OUDERS, BEGIN BIJ JEZELF !

Jullie kinderen zullen, hoe je hen ook vermaant, jullie ondeugden en slechte gewoonten, jullie lacunes in de opvoeding overnemen omdat het gemakkelijk is die na te volgen. De kinderen zien wat jullie echt zijn en wat de indruk is die jullie willen wekken; ze zullen die manier van doen volgen, veel meer dan jullie woorden en raadgevingen. Slechte voorbeelden hebben altijd de grootste invloed.