De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 93 – Mei-Juni 2018

Hoofdredacteur : Broeder Bruno Bonnet-Eymard


Korte inhoud

Open brief van bekeerde ex-moslims aan paus Franciscus

«Sta ons toe aan Uwe Heiligheid te vragen om snel een synode bijeen te roepen over de gevaren van de islam. Wat blijft er nog over van de Kerk daar waar de islam zich heeft gevestigd? Uit zorg voor de waarheid moet de Kerk duidelijk maken waarom de argumenten die de islam naar voren schuift om het christelijk geloof te loochenen vals zijn.» Een wanhoopskreet van bekeerlingen die niet begrijpen waarom Franciscus geen duidelijker taal spreekt. 

De Z. Charles de Foucauld, het Hart en het Kruis

Burggraaf Charles de Foucauld (1858-1916) leefde lange tijd als een ongelovige, tot «een pijnlijke leegte en een oneindige droefheid» hem naar de kerk van Saint-Augustin in Parijs dreven, waar abbé Huvelin hem deed biechten en de communie gaf. Van dan af begint voor de «universele broeder» een zoektocht naar zijn ware roeping, die hem uiteindelijk naar de Sahara zal voeren en naar het martelaarschap in Tamanrasset...

SCHERPENHEUVEL BOLWERK VAN DE CONTRAREFORMATIE

De geschiedenis van het belangrijkste Mariaheiligdom van ons land is bijzonder boeiend en de basiliek zelf is vol van een religieuze symboliek die slechts door weinigen gekend is. Veel gegevens hebben we gehaald uit het rijk geïllustreerde boek dat Duerloo en Wingens in 2002 over Scherpenheuvel publiceerden. Zij noemen het genadeoord terecht een uniek voorbeeld van totaalkunst in dienst van de katholieke Contrareformatie in de Nederlanden. 

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

10. DE STRIJD TEGEN DE LUIHEID EN DE SCHOOLKEUZE

De keuze van een school is een zeer ernstige en complexe zaak. Je moet rekening houden met alle factoren: godsdienstige en morele argumenten, het niveau van de studies en de discipline op de school. Met altijd de examens voor ogen, want die openen de deur naar een beroep. Alle ouders hebben hiervoor de genade van staat, zodat ik mij beperk tot enkele algemene principes.