De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

HIJ IS VERREZEN !

N° 94 – Juli-Augustus 2018

Hoofdredacteur : Frère Bruno Bonnet-Eymard


China en de katholieke Kerk

Het Vaticaan stond op het punt een «deal» te sluiten met de Chinese communistische leiders: de excommunicatie tegen zeven bisschoppen van de patriottische Kerk (de staatskerk die collaboreert met het regime) zou opgeheven worden in ruil voor inspraak in nieuwe aanstellingen. Dat zou gebeuren ten nadele van de ondergrondse, Romegetrouwe katholieken, die fel protesteerden bij monde van de moedige kardinaal Zen Ze-kiun.

De scheiding tussen kolonisatie en missionering: het begin van het einde van de missies

Eeuwenlang werd de missionering van de heidense volkeren gedragen en beschermd door de koloniserende mogendheden. De moderne missiologie, die gestalte kreeg op het einde van de 19de eeuw onder impuls van de liberaal-katholieken, heeft in de Kerk noodlottige dwalingen ingevoerd die tot gevolg hadden dat de missies in de 20ste eeuw ondermijnd werden en uiteindelijk in elkaar stuikten.  

Kardinaal Lavigerie en de martelaren van Oeganda

Kardinaal Charles Lavigerie (1825-1892), aartsbisschop van Algiers en primaat van Afrika, is in ons land vooral bekend als de stichter van de missiecongregatie van de Witte Paters. Veel minder geweten is dat Lavigerie een liberaal-katholiek was, die over de missionering een heel eigen visie had die hem beslissingen deed nemen met soms ronduit catastrofale gevolgen. De geschiedenis van de martelaren van Oeganda illustreert dat.

De Maagd Maria in de Koran

Onze kerkleiders zijn ook vandaag nog altijd verblind door het Tweede Vaticaans Concilie, dat op alle godsdiensten het etiket van “ respectabel ” gekleefd heeft. Het conciliedecreet Nostra aetate roept christenen en moslims op om « het verleden te vergeten » en « zich eerlijk in te spannen voor wederzijds begrip ». Wederzijds begrip ? Laten we eens kijken wat dat betekent met betrekking tot de Allerheiligste Maagd Maria.

OVER DE OPVOEDING VAN DE KINDEREN

11. Zijn de ouders verantwoordelijk als een kind ontspoort?

Welke ouder is niet ontzet en bang als hij in de krant de misdaden leest die sommige jongeren begaan? Het gaat dan om, zo noemt men ze, "ontspoorde jongeren". Maar zij komen soms uit respectabele families met een goede reputatie. En dat geeft ons een wee gevoel: als dat bij zo'n mensen kan gebeuren, waarom dan op een noodlottige dag ook niet bij ons?