De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

150 PUNTEN VAN DE FALANX

EEN KATHOLIEKE DOCTRINE VOOR DE 21ste EEUW

MET de 150 punten van de Falanx schreef abbé de Nantes in 1980 een handleiding voor de wedergeboorte van een echt katholieke maatschappij. Hij richtte zich ermee tot «  een toegewijde, militante aristocratie  », waarvan het de opdracht is als middelaar te fungeren  : tussen de gelovigen en de hiërarchie voor de dienst aan de Kerk (godsdienstige doctrine, punten 1-50), tussen de natie en de monarchie voor het welzijn van het land (politieke doctrine, punten 51-100) en tussen de sociale klassen om ze met elkaar te verbinden en te verzoenen voor het algemeen welbevinden (ecologische doctrine, punten 101-150).   

Wij publiceren op onze site de 50 Punten die handelen over de godsdienst. Wat betekent het vandaag een waarachtig katholiek te zijn die niet wil meeheulen met allerlei ketterijen en evenmin de Kerk de rug wil toekeren om in schisma te vervallen  ? Welke weg staat er open tussen progressisme en integrisme  ? Wat is de sterkte van het integraal katholicisme dat de KCR als de toekomst ziet  ?