De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

28. De H. Geest, ziel van de Falanx

  1. De falangist is tegen elke vorm van protestants illuminisme, te herkennen aan zijn verborgen of openlijke vijandschap tegen het kerkelijk, hiërarchisch en klerikaal gezag. Toch weet hij dat de H. Geest aan de Kerk als mystiek lichaam van Christus is geschonken in al haar levende leden. Iedere gelovige ontvangt Hem met zijn overvloedige gaven. Door het doopsel al krijgt de christen een verlichting van boven om te geloven in de Kerk, in haar levende Traditie en in de H. Schriften die zij hem verklaart. Door die hulp ziet de christen in de Kerk de openbaring van Jezus Christus en zijn Vader en krijgt hij van de Kerk het leven van de sacramenten en elke bovennatuurlijke hulp.
  2. Maar omdat hij méér wil begrijpen, liefhebben en helpen heeft de falangist van de Kerk het Vormsel willen ontvangen. Door die gave van de H. Geest krijgt hij het licht en de energie die nodig zijn voor een meer toegewijde inzet ten dienste van God en zijn medebroeders. Van dan af is hij niet gewoon meer een praktiserend katholiek – om de heiligmakende genade en het eeuwig leven te verkrijgen – maar een geëngageerd katholiek in de gemeenschap van de heiligen. Hij is als het ware medeverantwoordelijk door zijn deel op te nemen in de zorgen en het labeur van de strijdende Kerk en voor haar op te komen als gevaren haar bedreigen.
  3. De falangist wil de geestdrift van de eerste christenen terugvinden en «  het vuur van Gods genade aanwakkeren die in hem is door de oplegging van de handen  » (2 Tm 1, 6) van de apostel, dat wil zeggen de bisschop die hem gevormd heeft. Sommige officiële sacramentele riten, zoals de zegening van de priester, houden dit beroep op een nieuw engagement in, op een inzet die dieper en edelmoediger is krachtens de gave van de H. Geest. Want voor het dienen van de Kerk is er geen functie of charisma die niet van de derde Persoon van de H. Drie-eenheid komen. Omdat dit vergeten wordt, is de H. Geest vandaag voor al te veel christenen de «  grote Miskende  », waardoor ze zich onttrekken aan zijn ingevingen.
  4. Uit het ontwaken van de H. Geest in hem door de sacramentele riten van de Kerk zal de falangist zijn voortdurende heiliging putten. Van diezelfde Geest zal hij zijn plaats in de grote Kerk toegewezen krijgen, als een orgaan voor welbepaalde, nuttige activiteiten in de schoot van het katholiek organisme waarvan de H. Geest het leven is.