De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De actualiteit doorgelicht

Februari 2018: Democratie betekent oorlog!

Volgens paus Franciscus staat er geen limiet op «het recht om te kunnen emigreren». Dat recht maakt integraal deel uit van de menselijke waardigheid, net als «het recht om niet te moeten integreren». Daarmee geeft hij zijn zegen aan een migratieschokgolf van moslims waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Bovendien ontpopt hij zich tot een aanhanger van de MASDU van wijlen paus Paulus VI...

Maart 2018 : Syrië in het geopolitieke machtsspel

Ondanks het einde van de Koude Oorlog staan er in de wereld van vandaag nog altijd twee grote machtsblokken tegenover elkaar, een Westers en een Oosters. Beide zijn verwikkeld in een meedogenloze strijd om de wereldheerschappij. In dat Great Game van de eenentwintigste eeuw is Syrië een cruciale pion. Wie een juist inzicht wil verwerven in de Syrische oorlog, uitgebroken op 15 maart 2011 en nog altijd niet beëindigd, moet zich verdiepen in de geopolitieke achtergronden van het conflict.

April 2018 : Assad in het vizier van de VS

Met George W. Bush kwamen in 2000 de neoconservatieven aan de macht. De eerste etappe in de uitvoering van hun programma was uiteraard de oorlog in Afghanistan, de tweede etappe de inval in Irak. Maar al vóór de realisatie van die tweede stap duidde John Bolton, neocon en directeur Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid [en begin april 2018 door Trump benoemd als zijn nieuwe veiligheidsadviseur…], op 6 mei 2002 Syrië aan als een van de toekomstige doelwitten in The Long War, na Irak.

Mei 2018: Gifgasaanval in Syrië?

De Amerikanen namen begin april het besluit om een verwoestende aanval op Syrië uit te voeren met als bedoeling de vernietiging van Assads leger, presidentieel paleis, commandocentra, elitetroepen, militaire opslagruimten, radarsystemen enz. Om die mega-aanval te rechtvaardigen voor het wereldgeweten, moesten de VS een goede reden verzinnen. Vanaf eind maart verwittigde Rusland ervoor dat de westerse machten een nepaanval met gas aan het voorbereiden waren. En toen, op 7 april, kreeg de hele wereld inderdaad tv-beelden voorgeschoteld van slachtoffers van een gasaanval, die onmiddellijk werd toegeschreven aan het Syrische leger. Als represaille vuurden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk op 14 april een honderdtal kruisraketten af op Syrië... 

Juni 2018: China en de Katholieke Kerk

«In China wil paus Franciscus de schismatieke katholieken van de patriottische Kerk verzoenen met de gelovigen van de ondergrondse Kerk. Maar wie zal het slachtoffer zijn van dat proces van verzoening-verraad, begonnen onder Joannes-Paulus II en voortgezet onder Benedictus XVI? Moeten de acht “patriottische” bisschoppen, benoemd zonder de goedkeuring van de paus, erkend worden? Drie van hen zijn zelfs geëxcommuniceerd… Moet die excommunicatie dan gewoon opgeheven worden? Dat zou neerkomen op het desavoueren van de “ondergrondse” geestelijkheid, die haar trouw aan Rome al sinds de jaren 1950 duur betaald heeft» (broeder Bruno van Jezus-Maria).

Juli 2018: Het Amerikaans-Israëlisch-Saoedisch bondgenootschap

In dit artikel analyseert broeder Jean-Duns van de H. Anna de Amerikaanse strategie van samenwerking met de wahhabieten en de Moslimbroeders, twee van de meest radicale islamitische sekten, om het Midden-Oosten naar hun hand te zetten en de veiligheid van Israël te garanderen. Hij gaat daarbij dieper in op het fameuze pact van de Quincy en op de door Washington georchestreerde «Arabische lente».

Augustus 2018: Poetin, het zwarte beest ?

Het stond in de sterren geschreven dat de topontmoeting tussen VS-president Trump en zijn Russische tegenhanger Poetin in Helsinki op 16 juli 2018 niet op begrip van de Amerikaanse Deep State zou kunnen rekenen. Met Vladimir Poetin práten alleen al staat voor het Amerikaanse establishment ongeveer gelijk met verraad. Ook bij ons schilderen de media de Russische president liefst zo negatief mogelijk af. Hoe objectief is zo'n karikatuur nog?

September-Oktober 2018: Het pact met de duivel

Op 22 september 2018 ondertekende paus Franciscus een overeenkomst met het communistisch regime van China. Het Vaticaan spreekt over een «historisch» akkoord. «Voor de eerste keer sinds vele decennia», aldus staatssecretaris kardinaal Parolin, «zijn alle bisschoppen van China in gemeenschap met de bisschop van Rome.» Op voorwaarde dan wel dat die laatste, de paus, niet zelf de gemeenschap verbroken heeft door een schandalig verraad!

November 2018: Rome en Rusland

Grote ruzie in het orthodoxe huishouden: de patriarch van Constantinopel heeft de onafhankelijkheid van de Oekraïense Kerk erkend, tot woede van de Al-Russische patriarch Kirill en zijn volgelingen. Als onze paus zou gehoorzamen aan de H. Maagd Maria, zou zij het mirakel verrichten van de bekering van Rusland tot het katholiek geloof. Ondertussen is een bloedbad in de Syrische provincie Idlib vermeden dankzij de vredespolitiek van Vladimir Poetin. En zo blijft Rusland de actualiteit domineren...

December 2018 : Het probleem van de immigratie in een katholiek perspectief

Het officiële discours over de immigranten kennen we maar al te goed: «Onze westerse landen hebben vreemdelingen altijd als een verrijking gezien», «Het is normaal dat wij moeten betalen voor de fouten van de kolonisatie door vandaag onze grenzen open te zetten», «De godsdienstvrijheid houdt in dat men de moslims vrijuit hun geloof laat belijden» enz. Maar wat is de juiste reactie hierop vanuit het algemeen belang en vooral vanuit het katholiek geloof?

Januari 2019 : Eindelijk een bisschop die spreekt!

Op hetzelfde moment waarop paus Franciscus zich klaarmaakte om Paulus VI heilig te verklaren, barstte het schandaal rond de Amerikaanse kardinaal McCarrick los met de publicatie van het memorandum van Mgr. Carlo Maria Viganò op 25 augustus 2018. Daarmee oogst onze Opperherder de bedorven vruchten van het «hervormingsgezinde» pontificaat van paus Montini. Franciscus vraagt «vergeving» aan de «slachtoffers»… maar ondertussen verklaart hij de grote verantwoordelijke heilig! Mgr. Viganò heeft sindsdien nog twee andere documenten ter aanvulling gepubliceerd: één op 29 september en één op 19 oktober. In dit artikel gaan we daar uitvoerig op in.

Februari 2019: Het kapitalisme in dienst van het communisme

De handelsoorlog gelanceerd door Donald Trump tegen China doet de financiële markten op hun grondvesten daveren. Washington wil een halt toeroepen aan de commerciële expansie van Beijing. Tegelijkertijd willen de VS, die beducht zijn voor het streven naar de wereldhegemonie van China, die gevaarlijke ambitie bekampen. Het is niet voor niets dat het Chinese imperium schrik aanjaagt: het gaat om al de macht van het kapitalisme die ten dienste gesteld wordt van de communistische ideologie.

Maart 2019 : De verloochening door Franciscus en het geloof van een nieuwe Athanasius.

In februari bezocht de paus Abu Dhabi, om de achthonderdste verjaardag te vieren van de ontmoeting tussen Sint-Franciscus van Assisi en sultan al-Kamil in 1219. Maar in plaats van zoals zijn voorganger te trachten de moslims te bekeren, ondertekende Franciscus een document waarin elke verwijzing naar Jezus Christus zorgvuldig weggelaten is... Slechts één bisschop reageerde op deze verloochening: Mgr. Athanasius Schneider, die een verklaring publiceerde waarin het ware katholiek geloof op een prachtige manier uiteengezet wordt.

April 2019: Hongarije geeft het voorbeeld !

«Het christelijk nationalisme is terug! In juli van vorig jaar lanceerde de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn nieuwe kruistocht: “Dertig jaar geleden dachten wij nog dat Europa onze toekomst was; vandaag zijn wij ervan overtuigd dat wij het zijn die de toekomst van Europa belichamen”» (broeder Bruno van Jezus-Maria in september 2018). Relaas van de strijd van een klein, maar dapper land tegen machtige tegenstanders in Brussel en Washington.

Mei 2019: Het kruitvat: wanneer vallen de VS Iran aan?

«Het Midden-Oosten kan op elk moment de hele wereld in vuur en vlam zetten – als paus Franciscus volhardt in zijn weigering om in te gaan op de verzoeken van de Maagd Maria die ons de vrede kunnen schenken. De Amerikaanse regering heeft goed en wel de oorlog aan Teheran verklaard door de Iraanse Revolutionaire Garde, een legermacht van zo’n 120.000 militairen die als de "behoeders van de Iraanse revolutie" gelden, op de lijst van buitenlandse terroristische organisaties te plaatsen» (broeder Bruno).

Juni 2019: Een aanklacht tegen de paus wegens ketterij

Een bewijs te meer van de verkeerde weg die de paus opgaat, is de Open brief die een groep van 20 katholieke geleerden, theologen of universitairen, op 29 april 2019 publiceerde om Franciscus te beschuldigen van ketterij. Dit nieuwe initiatief volgt op de privé-brief die in de zomer van 2016 geschreven werd door 45 geestelijken en katholieke geleerden aangaande Amoris laetitia en op de "Dubia" van vier kardinalen in november van dat jaar.

Juli-augustus 2019: De adelaar, de beer en de draak

Terwijl op 6 juni in Normandië een grootscheepse herdenking van D-day plaatsvond, waarop Rusland niet welkom was, rolde Poetin in Moskou de rode loper uit voor de Chinese president Xi Jinping, die op staatsbezoek kwam. Op het moment dat de betrekkingen tussen de VS en Rusland op een absoluut dieptepunt zitten, halen de beer en de draak de banden aan en bezegelen een strategisch partnerschap met immense gevolgen voor heel de wereldpolitiek.

September 2019: Interview met Vladimir Poetin

Op 28 juni 2019 gaf de Russische president Poetin in het Kremlin een exclusief en uitgebreid interview aan de invloedrijke Britse zakenkrant The Financial Times. Vladimir Poetin is aan de macht sinds het jaar 2000, dus bijna twee decennia. Hij heeft een enorme ervaring en kennis opgebouwd die van hem een gezaghebbend commentator van de internationale politiek maken.

Oktober 2019: «De zaken van de paus gaan slecht»

Op 1 november 1846 drukte de toekomstige Franse kardinaal Louis-Edouard Pie zijn grote bezorgdheid uit over de eerste regeringsmaanden van paus Pius IX, die zich in het begin van zijn pontificaat zeer liberaal toonde (maar zich later herpakte): «De zaken van de paus gaan slecht. Ik denk dat hij een grenzeloos vertrouwen heeft in de kracht van de goedheid om de mensen dichter bij elkaar te brengen en dat hij bedrogen zal uitkomen door wrede misrekeningen. Ondertussen ben ik bang dat hij probeert goede maatjes te worden met zijn meest onverzoenlijke vijanden.» Deze analyse is helaas ook van toepassing op onze huidige paus Franciscus...