De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

PAUS FRANCISCUS
geschenk van God

Paus Franciscus“ ONZE Lieve Heer op aarde ”, van wie Sint-Franciscus in de dertiende eeuw het levende beeld was en van wie paus Franciscus de plaatsvervanger is in de eenentwintigste eeuw. Hij leert ons opnieuw bidden, wat de moeilijkste taak is in deze tijden waar de ongodsdienstigheid de samenleving domineert.

Dat was zijn eerste daad van gezag, die onmiddellijk werd opgevolgd door een meegaande en enthousiaste menigte, die samen met hem bad  : «  Onze Vader die in de hemelen zijt  », «  Wees gegroet, Maria, vol van genade  », «  Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest  ».

Die 13de maart 2013 hebben we van uur tot uur de grote vreugde, gaudium magnum, herbeleefd van 26 augustus 1978, als een inlossing van de verwachting die uitgedrukt werd in het devies dat we bovenaan elk nummer van de Franse CRC afdrukten  : «  Hij zal terugkeren met zijn groot hart, zijn vurig hart, met zijn geest vervuld van armoede en zijn glimlach. Hij zal terugkeren  ! En het Onbevlekt Hart van Maria zal zegevieren  !  »

Hij ís teruggekeerd  ! En niets staat meer vast dan die beloofde triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, vermits hijzelf voor niets anders meer haast wilde maken dan de dag erna al te bidden tot Haar die Joannes-Paulus I destijds tot «  de ster  » van zijn pontificaat aanstelde.

Jean-Marie Guénois schrijft  : «   Het gebeurt zelden dat een kardinaal aan wie men niet dacht als paus uit het conclaaf komt.  » Excuseer  ! Wij dachten er tien jaar geleden al aan. Herlees ons editoriaal van januari 2003, met als titel  : «  Zoete en nederige hoop  : naar een nieuwe H. Pius X  ?  » De foto van de «  zachte en nederige kardinaal Jorge Mario Bergoglio  » op de voorpagina ontlokte abbé de Nantes, onze Vader, de uitspraak  : «  Het is werkelijk de foto van een heilige, ik krijg er niet genoeg van ze te bekijken.  »

HIV nr. 62 S,
supplement maart-april 2013