De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw
Print Friendly, PDF & Email

De sacramenten

«  De sacramenten vormen een noodzakelijke verlossing om de schuldige mens te redden, door hem te onttrekken aan zijn staat van zonde en zijn toestand van rebel. De genade is geen onvoorwaardelijk “ goddelijk leven ”, het is een heilige energie om de mens zijn allereerste roeping terug te schenken, een nieuwe toestand die de oude verdrijft en die het de begenadigde mens mogelijk maakt op een goddelijke manier zijn nieuwe situatie te beleven  : die van met de Vader verzoend schepsel.  » 

abbé Georges de Nantes
CRC nr. 111, november 1976

Mariage_Cana-chapeau

DE SACRAMENTEN

1. Het sacrament van het huwelijk

De synode over het gezin die in oktober in Rome doorgaat, zet verschillende progressistische bisschoppen ertoe aan om zeer gewaagde voorstellen te formuleren. Een artikel van abbé de Nantes waarin hij de onverbreekbaarheid én de rijkdom van het sacrament op een heel nieuwe wijze belicht, kan erg verhelderend zijn.

cene-chapeau

DE SACRAMENTEN

2. De Eucharistie, gave van God aan de Kerk

Wat is de Eucharistie? Het volmaakte offer, waarvan de offers in het Oude Testament de voorafbeelding zijn. Maar ook een godsdienstige maaltijd, waarbij het vlees en het bloed van onze gekruisigde en verrezen Heer voedsel en drank worden van eeuwig leven.

DE SACRAMENTEN

3. Het sacrament van de biecht

Het is de Kerk die van Christus de macht gekregen heeft om zich telkens opnieuw te verzoenen met gelijk wie van haar zondige leden. Daarvoor hoeft ze slechts naar haar moederlijk hart te luisteren. Heeft Jezus immers niet gezegd: « Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden » ? Een verfrissende kijk van abbé de Nantes in een studie uit 1977.

DE SACRAMENTEN

4. Het doopsel, geboorte tot een nieuw leven

Geloven in Jezus Christus en zich tot Hem bekeren om gered te worden, zijn de twee luiken van eenzelfde diptiek. Het leven dat Christus aan de wereld geeft, wordt geschonken door het doopsel; dat laatste vormt het eerste engagement van de gelovige op de weg van de bekering. De betekenis van het doopsel wordt ons onderwezen door Jezus en verder ontwikkeld door Sint-Paulus in zijn Brieven; de Handelingen tonen ons er de algemene praktijk van vanaf de stichting van de Kerk.