17. Christus is Koning van de wereld

Jezus is waarachtig God en waarachtig mens. Hij is de Heer, onze Meester en onze Verlosser. Dat is de geheiligde, absolute, objectieve, universele en definitieve waarheid, waartegenover geen enkele andere theorie of aanvoelen stand kan houden. Wie het gelooft, is in de waarheid; hij heeft de juiste weg gekozen en is al in het eeuwig leven. Wie het echter niet gelooft, verkeert in dwaling en ongerechtigheid en is op weg naar het verderf. Hoe verdraagzaam men om redenen van voorzichtigheid en naastenliefde tegenover die persoon ook wil zijn, men kan niet ontkennen dat hij in gebreke blijft tegenover God, de mensengemeenschap en zijn eigen welzijn; hij mag niet in die toestand blijven en evenmin mogen de ware christenen hem daarin laten.

1. Jezus is Koning. Als die waarheid niet overduidelijk is, dan heeft God zich niet echt aan ons kenbaar gemaakt! Hij is het « Unum necessarium». Door zijn levensvoorbeeld is heel de schoonheid van de nieuwe schepping in Hem zichtbaar gemaakt. Door het sublieme werk van zijn Kruis deelt de goddelijke goedheid zich aan heel de aarde mee. Zijn rijk betekent de tijdelijke én de eeuwige redding van de mensheid en van elke mens afzonderlijk. Door zijn oneindige volmaaktheid, zijn werken van wijsheid en de verdiensten van zijn lijden en dood is Jezus Christus de ware Koning van de wereld en de enige hoop van het menselijk geslacht.

2. De falangist wil onderdaan van die glorierijke Koning zijn. Gevormd door de lessen van het Evangelie, gesterkt door de genade van het Kruis, gelukkig gemaakt door de heerlijkheid van de Verrezene wil hij Christus laten heersen over zijn gedachten, gevoelens, inzet en al zijn doen en laten. Hij leeft slechts door Hem, met Hem, in Hem en voor Hem. Het gaat daarbij niet om een willekeurige individuele keuze die hij altijd kan herroepen, maar om de vrije en definitieve persoonlijke erkenning van het soevereine gezag van Christus en dus van zijn universeel, absoluut recht over elk schepsel door Hem vrijgekocht.

3. Jezus is de opperste Koning en de opperste Heer. Als Schepper, Verlosser en Heiliger van de mensheid draagt Hij de drievoudige kroon van macht, wijsheid en liefde. De falangist plaatst zich enthousiast in de dienst van Jezus Christus opdat deze de eeuwen door zou heersen over elk schepsel en elke knie zich voor Hem zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde.