23. De vreugde in het Kruis

De falangist kent de Vader in de Zoon; hij put zijn vreugde uit de glorie die afstraalt van het Gelaat van de gekruisigde en verrezen Jezus, die opgevaren is ten hemel en van daar zal terugkomen om de zijnen te halen en naar de eeuwige zaligheid te voeren.

1. De Falanx put haar voornaamste inspiratie uit het Gelaat van Christus en luistert naar de lessen van zijn H. Hart. Zij treedt daarmee in de voetsporen van de Maagd Maria met het Onbevlekt Hart, van de leerling die de Heer liefhad, van de boetvaardige zondares en mystieke heilige Maria Magdalena en van zovele andere heiligen.

Die devoties voeden de persoonlijke vroomheid van de falangist en geven de Falanx haar spiritualiteit, die gebaseerd is op die van de Z. Charles de Foucauld: in dit leven het kruis voor de hemelse glorie, een voor allen toegankelijk heldhaftig en mystiek leven… voor de strijd van de Contrareformatie en de Contrarevolutie, maar ook voor de komende wedergeboorte van de Kerk en het herstel van de christenheid op de dag van de wereldwijde triomf van Christus Koning.

2. De falangist vereert het Hart en het Kruis van Jezus als een onafscheidelijke eenheid: het lijden en de dood uit liefde, schoonheid in de smart, vreugde in het verdriet, waardigheid in het dienen, glorie in de vernedering, de hoogste zaligheid in de vervolging en het martelaarschap.

De falangist, van wie de banier getekend is met het Hart en het Kruis, zal er altijd bewust van zijn dat het hoogmoedig offer zonder liefde steriel is, dat de egoïstische liefde zonder bereidheid tot offer leugenachtig is. Hij zal zich leren versterven naar het vlees en zich leren intomen naar de geest, zonder daarbij de innerlijke vrede te verliezen en het overweldigend gevoelen dat het eeuwig leven en de eeuwige heerlijkheid al begonnen zijn.

3. Om het even of de falangist het H. Misoffer in werkelijkheid kan bijwonen of slechts in de geest, het zal elke dag voor hem de gedachtenis zijn van het mysterie van Jezus, hernieuwing van zijn lijden en dood, dat Hij zelf bewerkt in zijn Kerk om er onophoudelijk de les van in herinnering te brengen en de kracht ervan op al zijn broeders over te brengen.