De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

China

China en de katholieke Kerk

Het Vaticaan stond op het punt een «deal» te sluiten met de Chinese communistische leiders: de excommunicatie tegen zeven bisschoppen van de patriottische Kerk (de staatskerk die collaboreert met het regime) zou opgeheven worden in ruil voor inspraak in nieuwe aanstellingen. Dat zou gebeuren ten nadele van de ondergrondse, Romegetrouwe katholieken, die fel protesteerden bij monde van de moedige kardinaal Zen Ze-kiun.

De Kerk van de heilige martelaren van China

Op 1 oktober 2000 werden 120 Chinese martelaren in Rome heiligverklaard. Hun indrukwekkend aantal illustreert de levenskracht van de Kerk in China, die sinds meer dan driehonderd jaar onophoudelijk vervolgd wordt en die terecht vergeleken wordt met de Kerk van de eerste eeuwen.