De Katholieke Contrareformatie in de 21ste eeuw

Marion-Brésillac (Mgr.)

De scheiding tussen kolonisatie en missionering  : het begin van het einde van de missies

Eeuwenlang werd de missionering van de heidense volkeren gedragen en beschermd door de koloniserende mogendheden. De moderne missiologie, die gestalte kreeg op het einde van de 19de eeuw onder impuls van de liberaal-katholieken, heeft in de Kerk noodlottige dwalingen ingevoerd die tot gevolg hadden dat de missies in de 20ste eeuw ondermijnd werden en uiteindelijk in elkaar stuikten.